Reklamacija

V naši ponudbi lahko najdete le najvišjo kvaliteto izdelkov a vendarle se žal lahko zgodi, da ima morda proizvodno (skrito) napako, za katero odgovarja proizvajalec.

V kolikor se na izdelku napaka pojavi, vasi prosimo, da sprožite reklamacijski postopek tako, da izpolnite reklamacijski zapisnik in nam kupljeni izdelek vrnete na opisani način.

Izpolnite reklamacijski zapisnik in sledite navodilom, ki so navedena na reklamacijskem zapisniku.  Navodila najdete na obrazcu tukaj: REKLAMACIJSKI ZAPISNIK.

Napako na izdelku lahko uveljavljate v zakonsko določenem roku. 

Predstavitev artiklov na spletni strani

Obstaja možnost napake vnosa tehničnih in opisnih lastnosti. Slike artiklov se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda artikla. 

Možnost izvensodnega reševanja sporov

Morebitne spore se trudimo reševati po svojih najboljših močeh. V primeru zapletov nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 828 0 658. Podjetje Sport Vision d.o.o. skladno z zakonskimi normativi, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Skladno z uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potoršniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Sport Vision d. o. o. objavlja spletno povezavo na platformo za reševanje potrošniških sporovhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Neskladnost blaga

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s sklenjeno pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. 

Blago ni skladno s prodajno pogodbo, kadar:

  • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter funkcionalnosti in drugih lastnosti, ki so zapisane v prodajni pogodbi;

  • ni take kakovosti in ne ustreza opisu izdelka, ki ga je prodajalec dal potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

  • ni takšne količine in nima značilnosti oziroma drugih lastnosti, vključno z rokom trajanja, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali v imenu proizvajalca, razen če prodajalec dokaže, da za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče pričakovati, da bi zanjo vedel.

Obvestilo o neskladnosti lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer se izda potrdilo ali pa ga pošlje v poslovalnico v kateri je bilo blago kupljeno ali pa ga pošlje na elektronski naslov: online@buzzsneakers.si

Kupec pravico iz naslova neskladnosti lahko uveljavlja v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec v obvestilu natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da blago pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže po dveh letih od dobave blaga.

V primeru pravilnega obveščanja prodajalca o neskladnosti blaga, je kupec, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen, da:

  1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

  2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko kupec odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne odpravi neskladnosti blaga. Kupec to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.