Pravila programa »šport&bonus«

Obvestilo o zasebnosti

Sport Vision doo, Hrvaška ulica 18, 1000 Ljubljana, DŠ: 68697856 (v nadaljevanju ponudnikov), je vodja obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki bodo uporabljeni na podlagi soglasja programa za uporabnike programa Sport & bonus« (v nadaljnjem besedilu: program) za namene, za katere je navedel svoje soglasje. Za vključitev v program mora uporabnik ponudnika posredovati naslednje podatke: ime in priimek, številka mobilnega telefona in mesto. Navedeni podatki so potrebni, da lahko uporabnik postane član programa in za identifikacijo uporabnikov. Drugi podatki bodo uporabljeni, če se uporabniki strinjajo z dodatnimi obdelavami svojih osebnih podatkov. Če uporabnik prejme informacije iz programa, potrebuje e-pošto in telefonsko številko uporabnika. Če uporabnik želi prejemati personalizirana sporočila, bo ponudnik zaprosil podatke o spolu in starosti. Osebne podatke, kot so ime in priimek, kontaktna številka, mesto, e-pošta, spol in starost, lahko podjetje obdeluje tudi za zakonite poslovne usmeritve, z namenom analiziranja prodaje, strukture in deleža strank po demografskih podatkih in geografskih značilnostih ter za namene ugotavljanja možnih zlorab in zaščite poslovanja. Če se uporabnik ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, obstaja možnost, da v tem primeru ponudnik ne more zagotoviti ustrezne storitve.

Osebni podatki uporabnika programa, ki je izvajal, dokler ni dosežen namen obdelave, tj., ko bo aktivna registracija uporabnika. Po odjavi bo ponudnik osebnih podatkov hranil šest mesecev, da bi rešil morebitne reklamacije iz preteklih letnih obdobij. Če to zahtevajo veljavni predpisi, se lahko podatki hranijo v skladu s predpisanim datumom arhiviranja.

Ponudnik izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. V skladu z zakonom lahko ponudnik osebnih podatkov prenese tretje osebe. Osebne podatke lahko obdelujejo zaposleni v ponudnikih podjetja, njeni člani in podružnice, člani prodajne in servisne mreže, s katerimi so bili v stiku, partnerji "sport & bonus" (BUZZ, Tike in Sport Vision) in drugi poslovni partnerji podjetja Sport Vision (agencije za oglaševanje, trženje v PR agencije, podjetja, ki zagotavljajo podporni program in nudijo računalniško opremo, vzdrževanje strani in trgovine, gostiteljske spletne strežnike in vse druge partnerje, s ponudniki, ki sodelujejo za namen obdelave), kot tudi vse tretje osebe, v primeru, da to zahteva zakon. Uporabniški program lahko pošlje ponudnikom podatkov, ki v imenu podjetja obdelujejo osebne podatke o uporabniku programa. Elektronski podatki so trenutno shranjeni pri ponudniku gostovanja Hetzner v Nemčiji. Osebni podatki lahko posredujejo tudi drugim ponudnikom storitev hrambe podatkov na strežniku. V primeru prenosa osebnih podatkov izven Republike Slovenije se izvajajo vse potrebne ukrepe (vključno s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul), da se prenese v skladu s predlogi. Za informacije in kopijo dokumentov se obrnite na Sport Vision. Kontakti so navedeni na koncu tega obvestila o zasebnosti. bo izvajal vse potrebne ukrepe (vključno s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul), da bo prenos v skladu s predpisi. Za informacije in kopijo dokumentov se obrnite na Sport Vision. Kontakti so navedeni na koncu tega obvestila o zasebnosti. bo izvajal vse potrebne ukrepe (vključno s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul), da bo prenos v skladu s predpisi. Za informacije in kopijo dokumentov se obrnite na Sport Vision. Kontakti so navedeni na koncu tega obvestila o zasebnosti.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval, uporabljal, obdeloval in hranil zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.

Uporabnik ima kadar koli pravico od ponudnika zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, brisanje ali obdelavo, pravico do uporabe obdelave njegovih podatkov in prenosljivosti podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Če meni, da je izvajal katero od njegovih pravic, ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov). Uporabnik ima v vsakem trenutku pravico, da umakne svoje soglasje, ne da bi vplivalo na zakonitost sporazuma, ki temelji na soglasju, preden je umaknjen.

Uporabnik ima pravico, da se obrne Sport Vision na telefonsko številko 01 828 0 658.

 

Pravila programa "sport&bonus"

Sport Vision je začetnik programa »šport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), založnik »šport&bonus« (v nadaljevanju: kartica) in za vse registrirane uporabnike programa.

Program se nanaša na naslednje koncepte:

• Buzz

• Sport Vision

• Tike

 

Ponudnik je pooblaščen, da na podlagi zadnje odločitve programa doda nov koncept in odstrani nekatere obstoječe koncepte iz programa.

Koncepti Sport Vision so hkrati partnerski program »sport&bonus«, kar pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (BUZZ, Sport Vision in Tike) uporablja ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji program se lahko sčasoma spremeni. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani  www.sporandbonus.com/slo

Partnerji program tako lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Sport Vision podpiše sporazum o skupnem promocijskem programu »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvršilec obdelave. Pred sodelovanjem se podpišejo ustrezne pogodbe in sprejmejo vse druge ukrepe, potrebne za zaščito osebnih podatkov.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejši od 18. leta, prebiva v Republiki Sloveniji in izpolni pristopno izjavo na enega od prodajnih mest, vključenih v program. S podpisom izjave o dostopni osebi potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa in obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Uporabnik je odgovoren za resničnost in točnost vseh navedenih podatkov, povezanih z uporabo kartic.

Ponudnik s pravico do uporabe pravic, da kadar koli v predhodnih obvestilih umakne kartice iz obtoka, da se popolnoma spremeni program v celotnem programu. O spremembah pravil in sprememb v partnerskem programu, ki so ustrezni za program za uporabnike.

Ponudnik lahko občasno spremeni pravila programa in obvestila o zasebnosti. Redno preverite spletno stran www.sportandbonus.com/slo, kjer bo podjetje objavljalo najnovejša pravila programa »sport&bonus«, politiko zasebnosti in seznama partnerjev. Če uporabnik kartico uporabi po spremembi, se šteje, da se strinja s spremembami.

Način uporabe kartice

Osnovna kartica ni prenosljiva na druge osebe in jo lahko uporablja samo registrirani program za uporabnike, ki je podpisan v tej izjavi. Fizična oseba se lahko registrira samo enkrat in ima samo eno osnovno kartico. Ponudnik v partnerskem programu s pripadajočo pravico, kadar koli preveri identiteto kartice uporabnika.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerem velja program, način registracije, zbiranje popustov in prednosti programov, lahko preverite na spletni strani www.sportandbonus.com/slo , ali pri enem od prodajnih partnerjev programov.

Za koriščenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolžan predložiti kartico osebnega ponudnika ali partnerskega programa, kjer bo opravljena transakcija. Naknaden vpis vrednosti nakupov ni možen. Ponudnik s pravico dovoli, da dodeli, spremeni in / ali prekliče program po zadnji presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistemu, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in velja samo ob prvi registraciji in samo za en nakup. Po vsakem nakupu v trgovinskih partnerskih programih, se vrednost nakupov sešteva. Ko so dosežene skupne vrednosti nakupov, bodo uporabniki pri vsakem nakupu v obračunskem obdobju predpisani odstotek popusta.

Lestvica nakupov in popustov:

% popusta                                               

5% vrednost nakupa od 99,00 € do 499,00 €

7% vrednost nakupa od 500,00 € do 999,00 €

10% vrednost nakupa nad 1.000,00 € 

    

 

 

Vrednosti nakupov se zbirajo in uporabljajo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljšem od 365 dni briše. Vrednost popusta se obračunava glede na pridobljene nakupe v obdobju 365 dni in niso vezani na določeno obdobje.

Prednosti programa ni mogoče združiti z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Sport Vision, Buzz in Tike ter pri partnerskih programih. Torej se popusti ne seštevajo, akcije pa se izključujejo.

V primeru odpovedi programa, ki se lahko uporablja v 30 dneh po objavi prekinitvenega programa, v kolikor skupni vrednosti zadošča za pridobljeno višino popusta.

Popust na gotovino ni mogoče zamenjati za gotovino.

Uporabnik programa ima lahko tudi naslednje ugodnosti, kadar je tako navedeno na prodajnem mestu:

• »Znižano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki so znižani samo s kartico.

• »Darilo s kartico »sport&bonus« - artikli s katerimi so označeni kot darilo.

 

V primeru nakupa z darilnim bonom ali plačila preko računa, se ugodnosti programa ne morejo uporabljati.

V primeru izgube ali kraje kartice je uporabnik dolžan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniškega računa ali kartice, ki se prijavijo na telefon: 01/ 422 80 34, v roku 24 ur od odtujitve. Da se prepreči zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

Če je uporabnik program, ki je določen kot vrednost nakupa izgubljene kartice, je ponudnik na zahtevo programa zbrano vrednost nakupa prenesel na novo kartico.

Če ne prijavi izgube kartice, ponudnik ni odgovoren za zlorabo ali manjšo vrednost nakupov.

Uporabnik programa lahko prek svojega spletnega uporabniškega računa spremeni svoje osebne podatke, ki so bili predhodno predloženi in se predhodno vključijo v program. Uporabnik programa lahko članstvo prekliče tudi po telefonu in fizično vrne. Veljavnost kartice poteče v trenutku, ko je ponudnik prejel obvestilo o odpovedi in vrnitvi kartice. V tem primeru je ponudnik izbrisanih uporabniških podatkov iz baze podatkov v skladu s predvidenimi rokami za hrambo podatkov.

Ponudnik lahko po zadnji presoji in brez predhodnih obvestil iz programa izključi koli uporabnika. Ponudnik je dolžan obvestiti uporabnika o izključitvi, vendar ni dolžan obrazložiti svoje odločitve.

Vsako nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje ali zloraba kartice se kazen v skladu z zakonom.

 

Ljubljana, 9.11.2021